Cięcie łukiem plazmowym jest to modyfikacja metody TIG i polega na stapianiu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym jarzącym się między elektrodą nietopliwą, a ciętym przedmiotem. Łuk plazmowy jest to silnie zjonizowany gaz o dużej energii kinetycznej, który przemieszcza się z zawężającej się dyszy plazmowej w kierunku szczeliny cięcia z prędkością bliską prędkości dźwięku. Plazma jest to gaz w postaci zjonizowanej. Temperatura strumienia plazmy mieści się w granicach 1000 do 3000 K.

Zalety cięcia plazmowego:

  • Szeroki zakres materiałów (palniki zależne wszystkie przewodzące, palniki niezależne także materiały nieprzewodzące),
  • Umiarkowany koszt urządzeń,
  • Łatwe sterowanie parametrami, stabilność parametrów cięcia.

 

Wady cięcia plazmowego:

  • Duży hałas,
  • Zapylenie,
  • szybki spadek prędkości cięcia dla grubości powyżej 50 mm.

 

MATERIAŁY CIĘTE PLAZMĄ

  • Stale niestopowe
  • Stale stopowe
  • Metale nieżelazne (miedź, aluminium, tytan)
  • Materiały niemetalowe (tworzywa sztuczne, szkło, ceramika) w ograniczonym zakresie

Kontakt

Biuro główne
Dziewki 86 A
42-470 Siewierz
Tel: 32 67 44 267, 32 67 42 403
e-mail: admin@mechanicsystem.com.pl
Wrocław
ul. Stargardzka 8a
54-156 Wrocław
Tel: 519 157 652

Przedstawiciele handlowi

Damian Ujejski

Piotr Walkowicz

Robert Stypczyński

Formularz kontaktowy

Wyślij

firma3