Cięcie tlenowe polega na wypalaniu szczeliny w materiale po uprzednim podgrzaniu płomieniem materiału do temperatury zapłonu w tlenie. Płomień podgrzewający w czasie procesu stabilizuje proces. Warunki konieczne do spełnienia, aby ciąć tlenem to:

  • temperatura zapłonu metalu z tlenem powinna być niższa od temperatury topnienia metalu (w przeciwnym razie występuje wytapianie, a nie spalanie),
  • temperatura topnienia tlenków powinna być niższa od temperatury topnienia przecinanego metalu,
  • powstające tlenki powinny być ciekłe w temperaturze reakcji spalania,
  • reakcja chemiczna łączenia metalu z tlenem musi być egzotermiczna, a przewodnictwo cieplne metalu niezbyt duże, aby wytworzyć na wąskiej przestrzeni wystarczającą ilość ciepła.

ZASADY CIĘCIA TLENOWEGO:

  • doprowadzenie materiału do temp. zapłonu w tlenie
  • wypalenie szczeliny poprzez utlenianie materiału w strumieniu tlenu
  • usunięcie produktów reakcji dzięki energii kinetycznej strumienia tlenu

Kontakt

Biuro główne
Dziewki 86 A
42-470 Siewierz
Tel: 32 67 44 267, 32 67 42 403
e-mail: admin@mechanicsystem.com.pl
Wrocław
ul. Stargardzka 8a
54-156 Wrocław
Tel: 519 157 652

Przedstawiciele handlowi

Damian Ujejski

Piotr Walkowicz

Robert Stypczyński

Formularz kontaktowy

Wyślij

firma3