Urządzenia filtrowentylacyjne i odpylające odpowiadając za eliminację pyłów, dymów i mgieł olejowych, spalin samochodowych oraz innych szkodliwych dla układu oddechowego człowieka cząstek unoszących się w powietrzu. W zakładach produkcyjnych podczas procesów produkcyjnych i technologicznych często dochodzi do emisji zanieczyszczeń typu cząstki stałe, gazy, pary i mgły. Nawet z pozoru bezpieczne związki znajdujące się w powietrzu – pary lub pył z mąki w przemyśle spożywczym może doprowadzić do bardzo poważnych chorób układu oddechowego. Za usuwanie tego typu zanieczyszczeń odpowiadają instalacje filtrowentylacyjne oraz odpylania. Wysokie stężenie substancji szkodliwych i niewłaściwa wentylacja mogą powodować:

 • zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, wynikające z ich właściwości drażniących
 • alergizujących, toksycznych, kancerogennych, radioaktywnych
 • zagrożenia substancjami palnymi i wybuchowych
 • odczucie dyskomfortu i złe samopoczucie właściwościami zapachowymi
 • wybuchy i pożary w wyniku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji łatwopalnych lub wybuchowych
 • szybsze zużycie, uszkodzenia oraz awarie maszyn i urządzeń.

Firma Mechanic System charakteryzuje się wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie filtrowentylacji i odpylania. Posiadamy nowoczesny park maszynowy oraz dobrą organizację pracy, dzięki czemu jesteśmy elastyczni i potrafimy się dostosować do wymagań każdego klienta. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wyspecjalizowaliśmy się w zakresie projektowania produkcji, montażu oraz uruchamianiu systemów filtrowentylacyjnych oraz odpylania.

Naszym celem jest kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów w zakresie filtrowentylacji przemysłowej oraz odpylania w różnych gałęziach przemysłu. Od projektowania i doradztwa w zakresie doboru instalacji i urządzeń odpylających, poprzez ich montaż, aż do profesjonalnej obsługi serwisowej włącznie.

Zakres proponowanych kompleksowych rozwiązań zależy od specyfiki poszczególnych branży przemysłu. Pomagamy w przygotowaniu właściwego odciągu pojedynczych stanowisk spawalniczych do obróbki metali, czy też laboratoriów spożywczych, aż po skomplikowane odpylanie zakładów produkcyjnych przemysłu ciężkiego i energetyki. Firma Mechanic System rozwiązuje, więc wszystkie problemy, w każdym miejscu, gdzie powstają niebezpieczne dla zdrowia i środowiska dymy, pyły oraz mgła olejowa!

Prowadzimy produkcję urządzeń przeznaczonych do oczyszczania powietrza z:

 • pyłów i dymów spawalniczych
 • pyłów i dymów szlifierskich
 • zanieczyszczeń powstających od cięcia termicznego
 • mgieł olejowych
 • spalin samochodowych

*Wszystkie filtry mogą mieć konstrukcję ATEX – przeciwwybuchową.
W naszej ofercie są również odkurzacze przemysłowe firmy Depureco.