Stawiamy sobie za cel tworzenie kompletnych, zautomatyzowanych stanowisk pracy, natomiast nieodłącznym elementem nowoczesnego stanowiska pracy w zakładzie przemysłowym jest system filtrowentylacyjny. Jego znaczenie jest ogromne, ze względu na możliwość usuwania zanieczyszczeń zanim dotrą do operatora. Ograniczając ilość zawiesiny pyłów, wiórów i innych zanieczyszczeń. Filtry stanowiskowe ułatwiają pracę ogólnym systemom wentylacyjnym.

Stosowane przez nas rozwiązania przyjmują różnorodne formy, w zależności od rodzaju czynności wykonywanych przy danym stanowisku. Oferujemy filtry stanowiskowe, przeznaczone do oczyszczania powietrza z dymów i pyłów szlifierskich oraz spawalniczych. Instalujemy zespoły filtracyjne ATEX, dostosowane do pracy z materiałami palnymi, wybuchowymi, a także powietrzem o bardzo wysokiej temperaturze. Osobną kategorię stanowią filtry stanowiskowe GMO, służące do oczyszczania stanowisk z mgły olejowej. Oczywiście to tylko część naszej oferty, a rozwiązania dostosowujemy do potrzeb klientów. Zachęcamy do kontaktu w celu poznania dedykowanych rozwiązań z zakresu filtrowentylacji stanowiskowej.