Wśród licznych rozwiązań stosowanych przez nas w celu filtrowentylacji stanowisk pracy w zakładach przemysłowych, wykorzystujemy między innymi jednostki wysokiego podciśnienia. Wysokie podciśnienie to rozwiązanie powszechnie stosowane do oczyszczania przestrzeni i powierzchni, zarówno w warunkach przemysłowych, jak i życia codziennego. Wytwarzane podciśnienie zasysa zanieczyszczenia, odprowadzając je do systemów filtracyjnych. Następnie czyste powietrze trafia z powrotem do hali.

Jednostki wysokiego podciśnienia wykazują się dużą wszechstronnością w zakresie rodzaju odprowadzanych zanieczyszczeń. Doskonale radzą sobie zarówno z dymem, jak i z cząsteczkami stałymi. Efektywny, a przy tym energooszczędny system filtracyjny stosujemy w wielu branżach przemysłowych, we współpracy z maszynami uznanych marek, w tym przede wszystkim z robotami KUKA i OTC Daihen. Każdorazowo dostosowujemy rozwiązania do indywidualnych potrzeb, tworząc optymalne systemy.