Większość procesów technologicznych wymaga wdrożenia systemów chłodzenia i smarowania. W tym celu stosuje się rozmaite substancje oleiste, najczęściej w formie emulsji, składającej się z wody z dodatkiem oleju. Podczas pracy urządzeń emulsja zaczyna się ulatniać w formie aerozolu, zwanego mgłą olejowa. Rozmiary pojedynczych cząsteczek unoszących się w powietrzu przeważnie nie przekraczają 1 μm.

Mgła olejowa to zagrożenie ze względu na szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Co więcej, opadająca mgła osiada na powierzchniach, tworząc śliskie nawierzchnie. Warto pamiętać również o kwestiach ekologicznych. Emisja emulsji olejowej jest ograniczana prawnie w celu ochrony środowiska.

W zakresie oczyszczania powietrza z mgły olejowej stosujemy specjalne zestawy filtrowentylacyjne GMO, wykorzystujące zjawiska chemiczne i fizyczne w celu oczyszczenia powietrza z aerozolu i zawiesiny mgły olejowej. Oczyszczone powietrze może być zawracane z powrotem na halę przemysłową.