Stanowiskowe systemy filtrowentylacyjne mogą przybierać różne formy. Oferowane przez nas stanowiska pracy złożone z robotów marek KUKA lub OTC Daihen są dostosowane do współpracy z różnorodnymi urządzeniami filtrowentylacyjnymi. Niemniej każdy robot oraz każdy proces ma swoją indywidualną specyfikę. Dlatego też każdorazowo dostosowujemy rozwiązania do potrzeb naszych klientów, biorąc pod uwagę wszelkie czynniki, mogące mieć znaczenie. Należą do nich: charakter wykonywanej pracy, wielkość stanowiska, rodzaj i ilość emitowanych zanieczyszczeń, aktualnie stosowane rozwiązania w zakresie filtrowentylacji przestrzeni przemysłowej i budżet inwestycyjny, przeznaczony na montaż nowych urządzeń. Wśród często wybieranych opcji znajdują się okapy i ssawy odciągowe.

Okapy to konstrukcje znajdujące się bezpośrednio nad stanowiskami pracy, co umożliwia efektywne odprowadzanie zanieczyszczeń. Należy przy tym zaznaczyć, że okapy sprawdzają się przede wszystkim w odprowadzaniu substancji gazowych. Natomiast ssawy odciągowe cechują się nieco większym zakresem odprowadzanych materiałów. Działają bardziej punktowo, jednak pod warunkiem prawidłowego ustawienia są w stanie oczyszczać stanowisko całościowo. Niejednokrotnie zalecamy klientom stosowanie okapów i ssaw odciągowych jednocześnie.

Kontakt

Biuro główne
Dziewki 86 A
42-470 Siewierz
Tel: 32 67 44 267, 32 67 42 403
e-mail: admin@mechanicsystem.com.pl
Wrocław
ul. Stargardzka 8a
54-156 Wrocław
Tel: 519 157 652

Przedstawiciele handlowi

Damian Ujejski

Piotr Walkowicz

Robert Stypczyński

Formularz kontaktowy

Wyślij

firma3