Głównym zadaniem robota spawalniczego jest wykonanie trwałego połączenia elementów metalowych. W kwestii samego mechanizmu spawania działanie robota jest zbliżone do klasycznej spawarki ręcznej. Proces polega na wytworzeniu przez urządzenie łuku elektrycznego, dzięki któremu dochodzi do spalania wysuwanego z robota metalowego drutu. Stopiony drut, wraz z rozpuszczonym pod wpływem działania energii elektrycznej obrabianym materiałem, tworzy jeziorko spawalnicze, z którego po zastygnięciu powstaje trwała spoina.

Przygotowujemy kompletne systemy spawalnicze, złożone z urządzeń od sprawdzonych producentów, takich jak KUKA i OTC Daihen. Automatyzacja procesów poprzez zastosowanie robotów spawalniczych to nawet kilkukrotnie szybsze tempo pracy niż przy wykorzystaniu klasycznych spawarek, o wiele większa precyzja oraz oszczędność finansowa. Poszczególne rozwiązania dostosowujemy do potrzeb klientów, dobierając urządzenia o odpowiedniej budowie i parametrach pracy, aby odpowiadały specyfice obiektów poddawanych spawaniu.