Zastosowanie stołu odciągowego jako stanowiskowego urządzenia filtrowentylacyjnego to jedno z najbardziej funkcjonalnych rozwiązań. Stoły odciągowe to wyposażenie zakładów przemysłowych, w których realizuje się takie procesy jak spawanie, szlifowanie, czy cięcie metali. W czasie pracy powstaje wiele zanieczyszczeń, w tym pyły produkowane przez elementy szlifierskie, jak również opiłki metali i innych materiałów poddawanych obróbce. Inne zagrożenia to tlenki metali oraz węglany metali i niemetali, powstające w wyniku zachodzących reakcji fizycznych i chemicznych.

Wydajne stoły odciągowe natychmiastowo odciągają zanieczyszczenia. Wyposażone w kilka warstw filtracyjnych skutecznie zatrzymują wszystkie zanieczyszczenia z możliwością zawracania oczyszczonego powietrza do hali produkcyjnej. Sprawdzające się we współpracy w zróżnicowanej konfiguracji, oferowane przez nas stoły odciągowe, wyróżniają się wysoką wydajnością. Niemniej nie można zapominać o konieczności zapewnienia im wsparcia poprzez montaż instalacji systemu fitlrowentylacyjengo, działającego na poziomie całej hali przemysłowej.