IZO-ERG jest producentem laminatów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych w postaci płyt, rur i prętów oraz materiałów giętkich i izolacji mikowych. Firma specjalizuje się głównie w laminatach papierowo-fenolowych, bawełniano-fenolowych tzw. tekstolit i szklano epoksydowych.

Pyły i dymy powstające podczas procesów obróbki tworzyw sztucznych są niebezpieczne zarówno dla człowieka, jak i środowiska. Firma IZO-ERG nie ma już tego problemu, ponieważ Mechanic System zainstalowało w ich hali produkcyjnej Instalacje odciągowo-filtracyjną pyłów powstających podczas obróbki tworzyw sztucznych.