Nowa zrobotyzowana technologia wytwarzania innowacyjnego urządzenia do odpylania i filtracji powietrza głównie w halach przemysłowych

FE_poziom_pl

Informujemy, że MECHANIC SYSTEM Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Kredyt na innowacje technologiczne pt. „Nowa zrobotyzowana technologia wytwarzania innowacyjnego urządzenia do odpylania i filtracji powietrza głównie w halach przemysłowych” (Numer wniosku POIR.03.02.02-00-1961/20)

Celem przedmiotowego projektu jest uzyskanie przez Mechanic System technicznych, prawnych oraz organizacyjnych zdolności do produkcji innowacyjnego Systemu Odciągowo-Filtracyjnego

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie do produkcji innowacyjnego Systemu Odciągowo-Filtracyjnego głównie w halach przemysłowych

Wydatki kwalifikowane: 5 416 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 895 600,00 zł