Opatentowane rozwiązanie systemu filtrowentylacyjnego (TCL)
System TCL – Turbo Convection Lift

System został opracowany w celu obniżenia zapylenia w halach, w których nie da się wychwytywać zanieczyszczeń u źródeł ich powstawania.

Istota działania systemu polega na wykorzystaniu zasady konwekcji ciepłego powietrza do góry. Czyste przefiltrowane powietrze z domieszką powietrza z zewnątrz jest nawiewane kolumnami nawiewnymi na dwa poziomy. Powietrze wtłaczane jest chłodniejsze od powietrza zawierającego pyły i gazy z procesów spawania. Różnica temperatur oraz ciśnienia na poziomie podłogi oraz sufitu tworzy strumień unoszący się do góry. Nawiewniki dolne rozprowadzają powietrze równomiernie na poziomie posadzki. Dodatkowo nawiewniki zamontowane na poziomie 2-3m ukierunkowują i wzmacniają strumień przepływu w stronę instalacji wyciągowej. Tak ukształtowane widmo powietrza porywa zanieczyszczenia spawalnicze w kierunku stref ssania. Odciągnięte zanieczyszczone powietrze kierowane jest do zespołu filtracyjnego GM gdzie jest oczyszczone i skierowane z powrotem do kolumn nawiewnych. Jednocześnie do instalacji nawiewnej podawane jest czyste powietrze z zewnątrz w odpowiednich proporcjach. Dostarczanie powietrza z zewnątrz jest istotnym elementem wentylacji zarówno zimą jak i latem. Ilość powietrza z zewnątrz może być mniejsza zimą a większa latem. Nigdy jednak ten udział nie powinien być mniejszy niż 10%.

Krotność wymian powietrza jest uzależniona od intensywności prowadzonych prac i zawiera się w przedziale 3-7 wymian.

Układy TCL występują w trzech wersjach:

 

  • wersja Basic – podstawowa,
  • wersja Recuperate (Recover) – z wymiennikiem ciepła,
  • wersja Recover/Heat – z wymiennikiem ciepła i nagrzewnicą

 

Zasada działania

 

 

Poglądowa instalacja