KLIENT: MULTIDEKOR

Przedsiębiorstwo Multidekor od wielu lat jest liderem dekoracji świątecznych w Polsce. Multidekor w Piastowie zajmuje teren o powierzchni około 15000 m2, na którym znajdują się hale produkcyjne (14000 m2), jedna z najnowocześniejszych w Europie wzorcownia dekoracji (800 m2), plac przeładunkowy, parkingi i biurowiec. Firma Mechanic System na zlecenie Klienta wykonała 4 Instalacje filtrowentylacyjne typu TCL, w których skład wchodziły filtry GM9VW-XL, zespół podmieszania powietrza ZPP6500 i system napylania SN02. Instalacje te znajdują się w halach produkcyjnych.