KLIENT: PBM OPYRCHAŁ Błonie

Firma Mechanic System wykonała instalację odciągowo-filtracyjną typu TCL na hali spawalniczej w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym B.Opyrchał. Montaż instalacji został wykonany zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie oraz został zakończony w ustalonym terminie. Urządzenia filtrowentylacyjne znajdują się na zewnątrz hali produkcyjnej. Zastosowany system odciągowy pozwala realizować proces spawania w lepszych warunkach pracy, poprzez zmniejszenie stężenia dymów i pyłów spawalniczych.