KLIENT: PPHU Zbigniew SZYSZKA

PPHU Zbigniew SZYSZKA oferuje usługi w zakresie obróbki plastycznej blach, wykonawstwa lub podwykonawstwa konstrukcji stalowych, elementów i konstrukcji budowlanych, remontów i wszelkich prac ślusarskich. Mechanic System wykonał dla Klienta dwie Instalacje odpylania spawalni typu TCL. W skład pierwszej instalacji wchodził zespół filtracyjny GM15V XL, zespół podmieszania powietrza ZPP 10500 oraz system napylania SN02. Druga instalacja składała się z tych samych elementów.