Wspieramy rozwój kolejnych pokoleń inżynierów poprzez transfer know-how, organizację praktyk i staży. Od wielu lat jesteśmy sponsorem oraz uczestnikiem Ogólnopolskiego Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa podczas, którego możemy obserwować i wspierać młodych inżynierów.

Od wielu lat współpracujemy z ośrodkami akademickimi w całej Polsce. Prowadzimy działania mające na celu wymianę wiedzy oraz doświadczeń, a także tworzymy przestrzeń do rozwoju dla studentów.

Wielu zdolnych absolwentów, zwłaszcza uczelni technicznych oraz co roku zasila nasz zespół i stawia pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery zawodowej. Odwiedzamy szkoły i uczelnie, ale przede wszystkim zapraszamy Was do siebie aby móc zaprezentować studentom i uczniom możliwości techniczne naszego Zakładu.

Bardzo ważnym aspektem współpracy ze szkołami technicznymi jest pomoc finansowa w wyjazdach studentów oraz uczniów na konferencje oraz sympozja branżowe.

Firma Mechanic System w związku z bliską współpracą z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej ufundowała Dzwon Absolwenta.

Mechanic System współpracje z Politechniką Śląską, Politechniką Rzeszowską oraz Akademią Śląską.

Kontakt

Biuro główne
Dziewki 86 A
42-470 Siewierz
Tel: 32 67 44 267, 32 67 42 403
e-mail: admin@mechanicsystem.com.pl
Wrocław
ul. Stargardzka 8a
54-156 Wrocław
Tel: 519 157 652

Przedstawiciele handlowi

Damian Ujejski

Piotr Walkowicz

Robert Stypczyński